czwartek, 26 marca 2015

Centrum rehabilitacyjne

Hania z małymi kozami

Przed wczoraj byliśmy w Dykańce. Jest to miejscowość koło Połtawy, która słynie z tego, że Nikołaj Gogol pisał o niej. My byliśmy tam z drugiego powodu. Obok Dykańki leży mała wioska Trojany, w której znajduje się centrum rehabilitacyjne dla bezdomnych, a raczej miejsce, które dąży do tego, żeby nim być. Zostało założone przez panią Swietlanę,